celebrate 10th anniversary
mini-auto-parts.nl
celebrate 10th anniversary
nl

  Categorieën

  Algemene voorwaarden voor verkoop

  ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP


  1 OBJECT

  De huidige algemene verkoopvoorwaarden gericht zijn op de rechten en plichten van ASPL en de Client vis-à-vis producten afkomstig van ASPL op de www.piecesanspermis.fr site te omschrijven (hierna "de Site"). Zij toepassing uitsluitend tussen ASPL, SARL met een kapitaal van 200.000 (tweehonderdduizend) € geregistreerd onder de één nummer 510 189 376 RCS de Roubaix-Tourcoing, waarvan het hoofdkwartier gelegen op 242 is rue de L'yser, 59200 Tourcoing, Frankrijk (hierna 'ASPL') en een individuele consument een bezoek aan of het maken van een aankoop via de website (hierna "klant"). De ASPL-site staat de klant om online producten beschikbaar op de Site (hierna "het (of de) product (s) volgens de onderhavige algemene voorwaarden. Bestellingen aangegaan met ASPL dus resultaten in onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze bepalingen en voorwaarden.

  2. PRODUCTEN EN COMPLIANCE

  Overeenkomstig verordening 1400/2002-Europese delen verkocht door het bedrijf (tenzij anders vermeld in de beschrijving van het product gemarkeerd oorspronkelijke) zijn gelijkwaardige vervanging kwaliteitsonderdelen, ook goedgekeurd voor onderhoud en reparatie, komen overeen met de kwaliteit van de onderdelen die worden gebruikt voor de montage van het voertuig in kwestie,maar worden niet vervaardigd volgens de specificaties en productienormen die door de voertuigfabrikant. Met andere woorden, deze onderdelen zijn van dezelfde kwaliteit, of zelfs een top kwaliteit, maar kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt van een ander materiaal of worden met een andere kleur. Deze onderdelen worden aangeduid als 'flexibel stuk' site. 2.1. Verkoop van producten zijn aanwezig op de site van ASPL en vergezeld van een technische beschrijving met, gedeeltelijk of in zijn geheel, de kenmerken van het product. 2.2. De producten die worden aangeboden door ASPL voldoen aan normen die van toepassing zijn in Frankrijk. 2.3 Alle delen van de carrosserie die te op de website vinden zijn worden verkocht door een onafhankelijk bedrijf dat eigendom is van ASPL: het bedrijf BMI SPRL, een onderneming naar Belgisch recht met een kapitaal van € 20.000 met zetel in: 7700 Mouscron, kerk, 119 Street. De delen van het lichaam zijn een aparte factuur waar de Belgische BTW wordt toegepast.

  3. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

  3.1. De Client toezegt te zullen communiceren aan ASPL gegevensitems werkelijke en noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de bepaling van deze voorwaarden en bepalingen als dit wordt gevraagd online en naar gelang van zijn situatie, met inbegrip van haar naam, adres, telefoonnummer en geldig e-mail. De klant is verantwoordelijk voor de gevolgens die voortvloeien uit valse of onjuiste informatie of de hervatting zou illegaal zijn. De klant kan de gegevens in de rubriek "mijn account" wijzigen.

  4. CONTROLE

  4.1. Elke bestelling zal slechts na aanvaarding van de betaling worden gevalideerd. 4.2. ASPL behoudt zich het recht om te annuleren of een bestelling in geval van geschil met de Client op een vorige bestelling te weigeren. 4.3. ASPL kan accepteren bestellingen binnen de grenzen van voorraden beschikbaar. Het informeert de klant van de beschikbaarheid van producten die worden verkocht op de Site op het moment van de bevestiging van de bestelling. Als, ondanks de waakzaamheid van ASPL producten niet beschikbaar zijn, ASPL de klant per e-mail zo spoedig mogelijk in kennis. De klant kan dan de bestelling annuleren en worden vergoed, in voorkomend geval, de reeds betaalde bedragen. Permanente of tijdelijke onbeschikbaarheid in geen geval de verantwoordelijkheid van ASPL nemen, noch dat het kan een enig recht op compensatie of schadevergoeding voor de klant niet openen. 4.4. Zodra de bestelling is geplaatst, ASPL richt aan de klant een bevestiging van het e-mail. Worden geïnformeerd over de verzending van de producten.

  5-PRIX

  5.1. De op de Site weergegeven prijzen zijn aangegeven in euro alle Franse belastingen (Franse BTW en andere belastingen),exclusief verzendkosten. 5.2. De verzendkosten zullen worden aangegeven op het product en in de mand van de klant, voordat de definitieve validatie van de bestelling. 5.3. Prijzen kunnen worden gewijzigd op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van een verandering in de belasting- of economische gegevens. Artikelen worden aangerekend op basis van de tarieven van kracht op het moment van de opname van de orde. 5.4 Verzendkosten weergegeven op het product zijn voor informatieve doeleinden en kunnen worden vatbaar voor wijzigen tijdens de validatie van de bestelling.

  6. LEVERING

  6.1. ASPL levert haar producten in metropolitan Frankrijk, Corsica begrepen en in Europa. 6.2. De levering kan worden gemaakt in hotels of postbussen. De op de site aangegeven levertijden zijn indicatieve termijnen, overeenkomt met de gemiddelde tijd voor verwerking en levering. Dat aan deze termijnen wordt voldaan, de klant moet ervoor zorgen u accurate en volledige informatie over de toespraak van levering hebt opgegeven (zoals met inbegrip van: No. Street, gebouw, trap, toegangscodes, namen en/of aantallen intercom, enz.). 6.3. In geval van vertraging in de levering van meer dan 30 dagen, als het product niet verzonden is, kan klant trekken de volgorde per aangetekende brief met ontvangstbevestigingen vraag om een vergoeding van zijn bestelling naar het volgende adres: ASPL - Service opdracht - 242 rue de L'yser - 59200 Tourcoing - Frankrijk. Als het object is verzonden voorafgaand aan de ontvangst van de annulering van de bestelling voor laattijdige levering van meer dan 30 dagen, ASPL zal overgaan tot terugbetaling van item en verzending kost en terug te keren, ontvangst, volledige in zijn lidstaat van herkomst en met alle etiketten. ASPL verbindt zich ertoe in kennis te stellen van de Client van de evolutie van de behandeling van zijn bestelling. ASPL kan niet gehouden worden verantwoordelijk voor de gevolgen veroorzaakt door een vertraging bij de levering is niet zijn. 6.4. Voor bestellingen, de klant verbindt zich ertoe om te controleren van de toestand van het product en de vervoerder en ASPL, met alle middelen in kennis, alle problemen en alle behoudt zich binnen 2 dagen na ontvangst van het product.

  7. BETALING

  Volledige betaling dient te geschieden bij het bestellen. Op geen enkel moment kunnen de betaalde bedragen worden beschouwd als deposito's of vooruitbetalingen. Client regel zijn bestelling of per credit card (Visa, Eurocard/Mastercard), per overschrijving of door Cash mandaat overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. 7.1 Voor elke creditcardtransactie, zal de Client aan te geven hoeveel aan de voorkant van de kaart, de vervaldatum van de creditcard en de beveiligingscode op de achterkantzijn kaart (drie laatste cijfers). Mededeling door de klant van zijn credit cardnummer is geldig vergunning voor ASPL om zijn account tot het bedrag van zijn bestelling te debiteren. Geen verzenden in tegen-terugbetaling worden geaccepteerd, ongeacht de reden. ASPL blijft eigenaar van het artikel tot de integrale betaling van de prijs door de klant. Aankopen zijn veilig gemaakt. Betalingsoplossingen die zijn gekozen door ASPL zijn 100% veilig. Voor betalingen met een creditcard (credit card, creditcard visa en e-card blauw) is CIC verantwoordelijk voor de beveiliging van betalingen. Alle informatie die Clients communiceren met ASPL zijn strikt beschermd en garanderen van de naleving en de veiligheid van elke transactie.  7.2 Voor iedere transactie via overschrijving moet u uw mandje te vullen en kies de betaling via overschrijving. De klant ontvangt per post, al onze bankgegevens (RIB). Uw bestelling zal worden opgeslagen in onze database en zullen worden verwerkt na ontvangst van uw betaling door onze Bank. 7.3 Voor elke transactie door mandaat contant geld moet u uw mandje te vullen en kies betaling via mandaat contanten. De klant zal moeten gaan naar zijn post office teller om een mandaat contanten van het totale bedrag van de bestelling, met inbegrip van, het totale bedrag van de onderdelen, alsmede de hoeveelheid het kuitschietens verzending. Oprichting van het mandaat Cash kosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant. De client stuurt haar mandaat contanten naar het volgende adres: ASPL - Service opdracht - 242 rue IJzer - 59200 Tourcoing - Frankrijk, vergezeld van haar bestelnummer. Enig niet-volledig mandaat Cash transactie kan niet worden gevalideerd door onze diensten. Het doorsturen van de bestelling zal worden in ontvangst van het mandaat contanten.

  8 UITWISSELINGEN EN HET RENDEMENT VAN HET PRODUCT (S)
  HERROEPINGSRECHT

  Binnen een periode van veertien (14) dagen na de ontvangst van zijn bestelling, kan de klant ASPL verzoeken de return of Exchange (s) product (s). Om dit te doen, moet de Client eerst een terugkeer aanvragen of wisselen per e-mail of via de Site in de rubriek "mijn bestellingen". Deze periode komt overeen met de wettelijke wachttijd van 14 dagen voorzien in de artikelen L121-20 en volgende van het Wetboek van consumptie. De terugkeer of uitwisseling gebeurt op risico van de klant. Het product moet worden geretourneerd binnen veertien (14) in de oorspronkelijke verpakking, in zijn oorspronkelijke staat, negen, vergezeld van de factuur van oorsprong, naar het adres dat is opgegeven in het e-mailbericht. Als het artikel binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de verzendkosten label niet door de klant wordt geretourneerd, de terugkeer wordt geacht te worden geannuleerd en de klant het product moet houden. Het geretourneerde product zal worden terugbetaaldbinnen een maximale periode van veertien (14) dagen na ontvangst door ASPL, met de dezelfde betaalmiddelen gebruikt bij de overgang van opdracht. De kosten van terugkeer worden gedragen door de klant in het geval van een bestelling in Frankrijk metropolitan, de Client in het geval van een order uit het buitenland, behalve indien ASPL heeft een product verschilt van het bestelde artikel uitgebracht. Gebrek aan respect door de klant van deze voorwaarden en voorwaarden, met inbegrip van voorwaarden terug of Exchange, ASPL zal niet overgaan tot de terugbetaling van de betrokken producten.

  9. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

  ASPL heeft, voor alle stadia van de toegang tot de site, het proces van bestelling tot de verzending van het pakket of de volgende diensten, als een verplichting van middelen. De verantwoordelijkheid van ASPL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet, met inbegrip van een onderbreking van de service, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of ieder gemaakt qualified van overmacht, overeenkomstig de wet en jurisprudentie. ASPL bedrijf kan niet aansprakelijk voor een direct of indirect, zowel materiële en immateriële of tastbare schade gekoppeld aan het gebruik van de producten het verkoopt worden gesteld. Aan de andere kant, kan niet de verantwoordelijkheid van het bedrijf ASPL worden gesteld tijdens de installatie van de productendoor een niet-gekwalificeerde persoon (met de titel van ingenieur professional). Foto's van producten presenteren op onze winkel, zijn niet-contractuele.

  10 INTELLECTUELE EIGENDOM

  Onder geen beding de Client gemachtigd is te downloaden of alle of een deel van de Site en met inbegrip van de inhoud (genoemde producten, beschrijvingen, afbeeldingen, video's …) wijzigen. Deze Site of enig gedeelte van deze Site moet op geen enkele wijze worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of uitgebuite voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASPL. In het algemeen, alle rechten van copyright, handelsmerken en andere onderscheidende tekens en de rechten van eigendom of intellectuele eigendom welke verschijnen op de Site, blijven het eigendom van ASPL. Daarom is de gast gehouden op respect voor intellectuele-eigendomsrechten en kan niet de merken welke verschijnen op de Site en de producten, indien nodig, of storten merk dat zou schaden de eigenaar van de rechten, tenzij bij overeenkomst anders werd bepaald. Het is ook een andere intellectuele eigendomsrecht.

  11. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

  ASPL streeft niet naar gebruik van de vertrouwelijke informatie van klanten als onderdeel van de werking van haar Site. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen voor het goede verloop van de opdracht, een computer verwerking,de klant erkent moeten weten. Aan ASPL technische aanbieders mogen als zodanig de informatie worden meegedeeld. Bovendien, ASPL kunt toepassen van technieken om niet-persoonlijke informatie over gebruikers en manieren om de functionaliteit van de site, bijvoorbeeld door het aantal bezoekers naar bepaalde pagina's te verkrijgen. Onder de wet van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, heeft de klant recht op toegang en op verbetering van de persoonlijke gegevens over vermeld in ASPL bestanden. Alle aanvragen moeten worden verzonden per e-mail naar: contact@piecesanspermis.fr. Deze verwerking was het onderwerp van een verklaring aan de nationale Commissie voor informatica en vrijheden (CNIL), die de ontvangst no. 1776909 25/06/2014 heeft afgegeven.

  12 OVERMACHT

  Na het optreden van een geval van overmacht stellen de betrokken partij elkaar binnen een termijn van vijftien (15) dagen na het voorkomen van dit evenement, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Expliciet, worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenis, naast die meestal door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken, gehele of gedeeltelijke, stakingen, uitsluitingen, rellen, boycots of andere acties verwante industriële of geschillencommerciële problemen civiele, oproer, oorlog, weer, epidemie, blokkering van de middelen van vervoer of levering voor een reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, beperkt gouvernementele of wettelijke, juridische of regelgevende vormen van marketing wijzigingen, computerstoringen, blokkeren van telecommunicatie, met inbegrip van netwerken voor telecommunicatie wireline of draadloos, en anders onafhankelijk zijn van de wil van de partijen de uitvoering van de normale contractuele relatie voorkomen. Alle verplichtingen van de partijen zal worden geschorst voor de duur van de manifestatie van overmacht, zonder compensatie. Als de gebeurtenis van overmacht voor meer dan drie (3) maanden blijft, kan het contract worden beëindigd zonder compensatie voor de ene of de andere van de partijen.

  13 ALGEMENE BEPALINGEN

  13.1. Niet gedeeltelijke geldigheid van een clausule moet een van de bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, het zal worden verklaard niet-schriftelijke en zal niet resulteren in de nietigheid van de andere bepalingen. 13.2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving door ASPL, de van toepassing zijnde voorwaarden zijn die van kracht op de datum van leen bestelling door de klant. De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn toegankelijk permanent op de volgende https://www.piecesanspermis.fr/content/3-conditions-generales-de-ventes adres in een indeling voor afdrukken en/of downloaden, zo dat de Client kunt doorgaan met installeren met hun reproductie of hun back-up. 13.3. Toepasselijk recht - rechtsgebied deze algemene voorwaarden onderworpen aan het Franse recht met betrekking tot de materiële regels zoals de regels van het formulier zijn. Elk geschil zal worden het onderwerp van een voorafgaande poging regeling. Bij gebrek aan minnelijke schikking, wordt jurisdictie toegeschreven aan de bevoegde Franse rechtbanken, niettegenstaande pluraliteit van verweerders of bel onder de garantie valt. 13.4. : Reproductie van de toepasselijke teksten (volgorde 2005-136 van 17 februari 2005, van de consument Code, burgerlijk wetboek) kunst. L. 211-4. van het Wetboek van consumptie de verkoper is verplicht om een goed in overeenstemming met het contract en antwoorden punten van overeenstemming dat ten tijde van de kwestie bestaat. Het voldoet ook aan de gebreken van overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, montage of installatie instructies wanneer het was afhankelijk van het contract gemaakt of uitgevoerd onder haar verantwoordelijkheid. S. L. 211-5. van het Wetboek van consumptie - om te voldoen aan het contract, moet de eigenschap: 1 ° worden meestal geschikt voor gebruikOverwegende dat een vergelijkbare woning en, in voorkomend geval:-de door de verkoper gegeven beschrijving fit en beschikken over de kwaliteiten die het heeft gepresenteerd aan de Client als monster of als model heeft getoond; -presenteren de kwaliteiten die een klant terecht op het gebied van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger verwachten kan, met name in reclame of etikettering; 2 ° of heden de kenmerken gedefinieerd door wederzijdse overeenkomst tussen de partijen of specifiek zijn voor een bepaald doel nagestreefd door de klant, onder de aandacht van de verkoper gebracht en dat de laatste heeft aanvaard. S. L. 211-12. van het Wetboek van consumptie wordt de actie als gevolg van het gebrek aan overeenstemming voorgeschreven door twee jaar vanaf de levering van de goederen. S. 1641 van het burgerlijk wetboek de leverancier is gebonden door de garantie account hebben de verborgen gebreken van het ding verkocht waardoor het ongeschikt voor het gebruik waarvoor het was bedoeld, of die zo aangetast dat gebruik, dat de klant zou niet hebben verworven, of slechts een mindere prijs, als hij had geweten. S. 1648 lid 1 van het burgerlijk wetboek het optreden als gevolg van verborgen gebreken moet worden ingesteld door de koper binnen een periode van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

  14 ONBETAALDE

  In geval van niet-betaling na het verstrijken van haar ambtstermijn toepassing ASPL een boete van € 50 ter dekking van de inningskosten.